iWendy.nl

A place for everything and everything in its place – Mrs. Beeton's Book of Household Management

Wijze woorden aan het jonge paar

op 2 oktober 2013

Mijn oma kreeg bij haar huwelijk het boekje Huwelijksgeschenk. Een soort handboek voor de jonge huisvrouw. Het hoofdstuk Liefde in het Huwelijk is mijn favoriet.

 

Het is hartelijk te hopen, dat er ware liefde bestaat tusschen man en vrouw,  wanneer zij zich voor het leven verbinden. Het gebeurt helaas wel eens, dat het bij den man of de vrouw,  soms bij beiden, niet de ware liefde is. Dan kan toch nog na het huwelijk de liefde geboren worden; als dit gebeurt, dan is dit te danken aan de jonge vrouw. Zij kan haar man winnen. Zij kan haar eigen hartslag zoo richten, dat zij innig en van harte bemint. Om dit te bereiken moet zij een eerlijk, toewijdend karakter hebben, een oprechte geest en een goed verstand. Wanneer ge u in uw ware gevoelens vergist hebt en uw oog daarvoor open gaat, dan voelt ge u wanhopig en dreigt alle moed u te ontzinken. Wat moet ge dan doen? Dan moet ge moedig het feit erkennen; en als uw echtgenoot u bemint, dan zal uw hart getroffen worden door de liefde, waarmede hij u omringt.

Gij hebt de dure verantwoordelijkheid uw plichten jegens hem te vervullen en hem gelukkig te maken. Ge zult uw verdriet moeten verbergen; gij moet uw hart tot kalmte brengen, uw gelaat moet onbewolkt zijn; en nooit uw echtgenoot de vreeselijke worden toevoegen: “Ik heb je niet lief”. Blijf binnen uw eigen leven, dan zult ge belooning vinden voor die toewijding. Langzamerhand zal uw echtgenoot u dierbaar worden, en ge zult er een genoegen in scheppen bij hem te zijn.

Dit is de eenige weg, die tot het goede doel leidt; wie zich van dien weg zou willen afwenden, is slecht of dwaas, en gaat stellig het ongeluk tegemoet. Er is nog een andere mogelijkheid. De vrouw kan voelen dat zij niet hartelijk bemind wordt; zij kan begrijpen, dat zij om allerlei bijoorzaken genomen is. Welnu als dan de vrouw maar waarlijk liefheeft, dan behoeft ze niet te wanhopen, dan zal het hart van haar man zich wel openen. Zij moet voortdurend denken aan haar overwinning, en zal overwinnen. Geen man kan op die wijze met eene vrouw leven zonder door die zachte en lieve hoedanigheden getroffen te worden. Dan zal de liefde ontstaan en steeds sterker worden, omdat zij als een heilig vuur onderhouden wordt. De vrouw moet redden; zij kan de liefde doen ontluiken in haar hart en in dat van haar echtgenoot.

Maar zij moet het ernstig willen, al haar krachten er voor inspannen, alle hulpmiddelen gebruiken. Het is voerbodig erop te wijzen dat het eerste huwelijksjaar het moeilijkste is, zelfs dan las het echtpaar elkander hartelijk liefheeft. De karakters botsen wel eens, voordat zij met elkaar samensmelten. toch moet door de daad der vrouw de overeenstemming komen. Laat de man als zekerheid aannemen, dat de vrouw met liefde vervult is, dat zij de zelfzucht in zich bestrijdt, dat zij haar gebreken onderdrukt.

Dan zal uw liefde steeds inniger worden. Dan moge droefheid en smart uw deel zijn, dan moge ongeluk u treffen, in de moeilijkste oogenblikken des levens zult ge een toevlucht voor elkaar zijn, als de levensstormen woeden. Dan zult gij sterk zijn, strijden tegen de moeilijkheden en ze overwinnen.

Als de liefde niet ontluikt in het hart van den man, dan is dit in veel gevallen de schuld der vrouw. Dan heeft zij zich niet ingespannen, en getoond te weten, dat men alleen door geduld en volharding overwinnen kan.

Doch als deze liefde ontstaat en groiet dan vinden de echtgenooten hier een hemel op aarde. Om die liefde te verzekeren en te bewaren heeft men achting en voorzichtigheid noodig bij het zich voortbewegen op de ruwe paden van het leven.

Welke vrouw zou zich dan niet gaarne de grootste opoffering getroosten om deze vereeniging des harten te scheppen of hechter te maken, om er die heerlijke en schoone toekomst van te mogen zien.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: